• Русский
 • English
 • Lietuviškai
 • ES PARAMA

  UAB „Transriva“ ES struktūrinių fondų pagalba įdiegė inovatyvius e-verslo sprendimus

  AB „Transriva“ – krovinių gabenimo paslaugas tarptautiniais maršrutais teikianti įmonė, kuri savo veikloje vadovaujasi aukščiausiais kokybės standartais ir reikalavimais.

  Valdydama daugiau nei 300 transporto priemonių parką bei 500 darbuotojų kolektyvą, įmonės vadovybė susiduria su didžiuliais informacijos srautais, kurių analizė ir įvertinimas užima daug laiko.

  Siekiant išsilaikyti greitai kintančioje verslo aplinkoje, prisitaikyti prie nuolatinių rinkos pokyčių ir vykdyti aktyvią plėtrą užsienio rinkose įmonei reikalinga efektyviai išnaudoti turimus išteklius. Tai skatina pažangios technikos ir informacinių technologijų diegimo poreikį.

  Siekdama būti dinamiška šiuolaikine įmone, UAB „Transriva“ iškėlė strateginį tikslą – padidinti įmonės produktyvumą, diegiant informacines technologijas. Šiam tikslui pasiekti 2011 m birželio 1 d. buvo pradėtas įgyvendinti projektas „UAB „Transriva“ produktyvumo didinimas, įdiegiant kompleksinį transporto valdymo sprendinį“ (VP2–2.1–ŪM–02–K–02–067), kurį iš dalies finansavo Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas. Projekto įgyvendinimo metu buvo įdiegtas e–verslo sprendinys, leisiantis įmonei susitelkti ties vidinių ir išorinių verslo procesų optimizavimu. Iš viso optimizuoti 7 pagrindiniai įmonės veiklos procesai (6 vidiniai ir 1 išorinis), įsigyta programinė bei techninė įranga. Projekto dėka optimizuoti ir lengviau valdomi įmonės procesai sudarys sąlygas sumažinti įmonės kaštus, efektyviau išnaudoti turimus įmonės išteklius, išvengti bereikalingo pakartotinio duomenų suvedimo, klaidų ir ilgos informacijos paieškos, leis sukurti vieningą įmonės darbo modelį, darbuotojus pratinti prie efektyvių darbo metodų.

  Sėkmingai įgyvendintas projektas „UAB „Transriva“ produktyvumo didinimas, įdiegiant kompleksinį transporto valdymo sprendinį“ užtikrins įmonės efektyvų transporto priemonių parko išnaudojimą, objektyvų darbuotojų atlikto darbo įvertinimą, produktyvų krovinių pristatymą bei optimalų laiko planavimą. Kompleksinis transporto valdymo sprendinys suteikia galimybę efektyviai valdyti informacijos srautus, įsisavinti  išsamesnę, susistemintą informaciją apie transporto priemonių techninę būklę ir darbinius parametrus, gauti duomenis nenaudojant mechaninio rankinio metodo. Savo ruožtu, automatizuoti verslo procesai leidžia tinkamai ir efektyviai valdyti įmonę, sudarydami sąlygas įmonės kaštų optimizavimui ir produktyvumo augimui.Numatoma, jog projekto dėka padidės įmonės sugebėjimas lanksčiai reaguoti į rinkos poreikius, bus užtikrinti pigesni ir spartesni informacijos mainai tarp įmonės ir klientų bei tiekėjų, kas tiesiogiai įtakos paslaugų kokybės gerėjimą, didesnį klientų pasitenkinimą ir apyvartos augimą. Efektyvesnis rizikos valdymas ir patikimos informacijos apie pagrindinius įmonėje vykstančius procesus turėjimas sudarys sąlygas įmonės vadovams priimti svarbius ir savalaikius sprendimus, kas savo ruožtu sudarys sąlygas tolimesniam įmonės konkurencingumo augimui.

  Planuojama, jog projekto dėka augs įmonės pardavimų pajamos ir darbo našumas, o tai sąlygos UAB „Transriva“ produktyvumo augimą, ko pasekoje bus prisidedama prie krovininio transportavimo sektoriaus plėtros ir ekonomikos augimo bei prie Šiaulių regiono ekonominio vystymosi. Tikimasi, jog UAB „Transriva“ konkurencingumo augimas, leis užtikrinti esamų darbo vietų įmonėje išlaikymą bei naujų kūrimą. Projekto dėka prisidedama prie užimtumo skatinimo šalyje ir socialinės atskirties mažinimo.

  Projektas „UAB „Transriva“ produktyvumo didinimas, įdiegiant kompleksinį transporto valdymo sprendinį“ buvo remiamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „E–verslas LT”. Bendra projekto vertė – 266 660,00 Lt, įmonei skirta 133 330,00 Lt finansinė parama. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. sausio mėn. 31 d.  

  Daugiau informacijos teirautis: Karolis Pelegrimas, tel. Nr. 8–656–13422, el. paštas: karolis@transriva.lt.

  © 2024 Transriva
  UAB "Transriva", Bielskio g. 26, LT- 76146 Šiauliai įmonės kodas: 145608969, PVM kodas : LT 456089610